در صورت پارگی کیسه آب

پاره شدن کیسه آب ممکن است نگرانی زیادی را برای «مادران باردار» ایجاد کند اما باید بگوییم که در اکثر مواقع نیازی به نگرانی نیست. در این مقاله ضمن توضیح این حالت، گفته ایم که معمولا این حالت برای کدام گروه نگران کننده تر است.

در صورت پارگی کیسه آب نباید ترس زیادی پیدا کنید زیرا احتمال رخداد وضعیت اورژانسی خیلی کم است. حالت اورژانس معمولا برای کسانی اتفاق می‌افتد که جنین‌شان به پا قرار گرفته است، در این صورت اگر کیسه آب به طور ناگهانی پاره شود بندناف ممکن است از کنار باسن جنین لیز بخورد و پایین بیاید.

این حالت پرولاپس بندناف نام دارد که بسیار خطرناک است. اگر واقعا بندناف بیرون افتاده باشد خانم باردار باید تا رسیدن به بیمارستان در حالت سجده قرار بگیرد.

در این حالت فشار سر یا باسن جنین از روی بندناف برداشته می‌شود. به غیر از این یک مورد اورژانسی معمولا با پاره‌شدن کیسه آب اتفاق دیگری نمی‌افتد؛ حتی وقت دارید یک دوش بگیرید. فقط یادتان باشد که در حالت ایستاده یا نشسته قرار بگیرید و دیگر نخوابید.

پاره شدن کیسه آب به این ترتیب است که یک آب گرم شفاف به‌صورت غیرارادی از واژن خارج می‌شود، یعنی مثل ادرار نیست که قابل کنترل باشد.
از زمان پارگی کیسه آب هم معمولا برای شکم اول ۱۴ تا ۲۰ ساعت طول می‌کشد تا زایمان انجام شود، برای شکم دوم نیز این زمان معمولا هشت تا ۱۴ ساعت است بنابراین نیازی به نگرانی و عجله زیاد نیست اما نباید بی‌دلیل هم معطل کنید و دیر به بیمارستان برسید.