مامای همراه شما / پرگ

علائم بارداری

«علائم بارداری»

«باردار» شدن یک سری نشانه و علامت دارد که هر خانمی که با آن علایم مواجه می شود را به شک می اندازد که تست «بارداری» بدهد. همراه بودن «بارداری» با نشانه های اولیه خیلی مفید است چراکه مادر را زودتر به فکر انجام تست های «بارداری» و مراقبت های «بارداری» می اندازد .

در ذیل به بررسی نشانه های «دوران بارداری» می پردازیم با ما همراه باشید تا با مشاهده نمودن هر یک از این نشانه ها زودتر برای انجام تست «بارداری» اقدام نمایید .

۱٫تغییر یافتن شکل سینه ها در «دوران بارداری» :

یکی از نشانه های «دوران بارداری» این است که شکل سینه های مادر تغییر می کند و از آن حالت طبیعی اولیه خود خارج می شود . هر گاه شاهد تغییر یافتن شکل و ظاهر سینه های خود شدید حتما احتمال «باردار» بودن خود را بدهید .

۲٫داشتن حالت تهوع و استفراغ :

همه خانم های «باردار» حالت تهوع را در «دوران بارداری» تجربه نمی کنند اما تقریبا می توان گفت که پنجاه درصد از خانم های «باردار» این حالت تهوع و استفراغ را دارند بیشتر این حالت ها هم در اوایل صبح اتفاق می افتد .

۳٫به تاخیر افتادن عادت ماهانه :

خانم های که پریودی منظمی دارند در صورتی که با به تاخیر افتادن زمان پریودی مواجه شوند باید این احتمال را بدهند که شاید «باردار» شده اند! پس با مواجه شدن با این موضوع حتما سریعا تست «بارداری» بدهید.

۴٫ احساس خسته بودن و همچنین تکرر ادرار :

مادران «باردار» با حس خستگی تقریبا دایم مواجه خواهند شد . و این حس خستگی یک نشانه است برای خانم ها تا با مشاهده نمودن آن به فکر تست «بارداری» بیوفتند .

تکرر ادرار هم یک نشانه دیگر است که خبر از «باردار» بودن می دهد . میزان ادرار در خانم های «باردار» نسبت به دوران عادی  آن ها خیلی بیشتر می شود .

۵٫ بزرگی شکم :

«بارداری» با بزرگ شدن شکم همراه است . حتی اگر شکم به مقدار کمی هم بزرگ شود باز هم احتمال «بارداری» وجود دارد .

-احساس حرکت جنین در شکم ( بعد از ۱۶ هفتگى مشاهده میشود )۶

با مشاهده هر کدام از این علایم بهتر است یک آزمایش حاملگى انجام دهید .

دراین موارد از اپى زیوتومى استفاده میشود:

زنانى که اولین یا دومین زایمان خود را تجربه میکنند

زنانى که زایمان زودتر از موعد دارند

اگر جنین بشکل بریچ در رحم قرار گرفته باشد (یعنى پا یا باسن جنین بجاى سر جلوى دهانه رحم قرار گرفته باشد )

در مواردى که از فورسپس براى زایمان استفاده میشود

در مواقعى که جنین بیش از حد بزرگ باشد
شما باید در طی زایمان فعال یعنی در حین خروج نوزاد در موقع انقباض یعنی وقتی رحمتان سفت ودردناک میشود نفس خود را حبس کرده به شکم خود فشار ورده واصطلاحا زور بدهید و وقتی انقباض تمام میشود نفسهاى عمیق بکشید (هر انقباض بین ۳۰ ثانیه الی ۱ دقیقه طول میکشد.

اپى زیوتومى جیست؟ چگونه در چه مواقعى و چرا انجام میشود؟

اپى زیوتومى به برشى که روى پرینه(حد فاصل بین دهانه واژن ومقعد) در هنگام زایمان براى تسهیل خروج جنین ایجاد میشود گفته میشود در بعضى از مواقع بصورت عمودى ودر ایران اکثرا (بعلت کوتاه بودن پرینه در خانمهاى ایرانى وجهت بیشگیرى از پارگى اسفنکتر مقعد ) بشکل اریب داده میشود با انجام این عمل وترمیم آن بعد از خروج جنین وجفت از پارگى هاى غیر قابل اجتناب واژن در طى زایمان وآسیب به مثانه ورکتوم بیشگیرى میشود

علایمی که نشان دهنده «باردار» بودن خانم ها می باشد :

«باردار» شدن یک سری نشانه و علامت دارد که هر خانمی که با آن علایم مواجه می شود را به شک می اندازد که تست «بارداری» بدهد. همراه بودن «بارداری» با نشانه های اولیه خیلی مفید است چراکه مادر را زودتر به فکر انجام تست های «بارداری» و مراقبت های «بارداری» می اندازد .

در ذیل به بررسی نشانه های «دوران بارداری» می پردازیم با ما همراه باشید تا با مشاهده نمودن هر یک از این نشانه ها زودتر برای انجام تست «بارداری» اقدام نمایید .

۱٫تغییر یافتن شکل سینه ها در «دوران بارداری» :

یکی از نشانه های «دوران بارداری» این است که شکل سینه های مادر تغییر می کند و از آن حالت طبیعی اولیه خود خارج می شود . هر گاه شاهد تغییر یافتن شکل و ظاهر سینه های خود شدید حتما احتمال «باردار» بودن خود را بدهید .

۲٫داشتن حالت تهوع و استفراغ :

همه خانم های «باردار» حالت تهوع را در «دوران بارداری» تجربه نمی کنند اما تقریبا می توان گفت که پنجاه درصد از خانم های «باردار» این حالت تهوع و استفراغ را دارند بیشتر این حالت ها هم در اوایل صبح اتفاق می افتد .

۳٫به تاخیر افتادن عادت ماهانه :

خانم های که پریودی منظمی دارند در صورتی که با به تاخیر افتادن زمان پریودی مواجه شوند باید این احتمال را بدهند که شاید «باردار» شده اند! پس با مواجه شدن با این موضوع حتما سریعا تست «بارداری» بدهید.

۴٫ احساس خسته بودن و همچنین تکرر ادرار :

مادران «باردار» با حس خستگی تقریبا دایم مواجه خواهند شد . و این حس خستگی یک نشانه است برای خانم ها تا با مشاهده نمودن آن به فکر تست «بارداری» بیوفتند .

تکرر ادرار هم یک نشانه دیگر است که خبر از «باردار» بودن می دهد . میزان ادرار در خانم های «باردار» نسبت به دوران عادی  آن ها خیلی بیشتر می شود .

۵٫ بزرگی شکم :

«بارداری» با بزرگ شدن شکم همراه است . حتی اگر شکم به مقدار کمی هم بزرگ شود باز هم احتمال «بارداری» وجود دارد .

-احساس حرکت جنین در شکم ( بعد از ۱۶ هفتگى مشاهده میشود )۶

با مشاهده هر کدام از این علایم بهتر است یک آزمایش حاملگى انجام دهید .

دراین موارد از اپى زیوتومى استفاده میشود:

زنانى که اولین یا دومین زایمان خود را تجربه میکنند

زنانى که زایمان زودتر از موعد دارند

اگر جنین بشکل بریچ در رحم قرار گرفته باشد (یعنى پا یا باسن جنین بجاى سر جلوى دهانه رحم قرار گرفته باشد )

در مواردى که از فورسپس براى زایمان استفاده میشود

در مواقعى که جنین بیش از حد بزرگ باشد
شما باید در طی زایمان فعال یعنی در حین خروج نوزاد در موقع انقباض یعنی وقتی رحمتان سفت ودردناک میشود نفس خود را حبس کرده به شکم خود فشار ورده واصطلاحا زور بدهید و وقتی انقباض تمام میشود نفسهاى عمیق بکشید (هر انقباض بین ۳۰ ثانیه الی ۱ دقیقه طول میکشد.

اپى زیوتومى جیست؟ چگونه در چه مواقعى و چرا انجام میشود؟

اپى زیوتومى به برشى که روى پرینه(حد فاصل بین دهانه واژن ومقعد) در هنگام زایمان براى تسهیل خروج جنین ایجاد میشود گفته میشود در بعضى از مواقع بصورت عمودى ودر ایران اکثرا (بعلت کوتاه بودن پرینه در خانمهاى ایرانى وجهت بیشگیرى از پارگى اسفنکتر مقعد ) بشکل اریب داده میشود با انجام این عمل وترمیم آن بعد از خروج جنین وجفت از پارگى هاى غیر قابل اجتناب واژن در طى زایمان وآسیب به مثانه ورکتوم بیشگیرى میشود

برچسب ها: ,

Back to top