عوارض ایستادن طولانی در بارداری

امروزه خیلی از «مادران باردار» علاوه بر امور داخل خانه، در بیرون نیز فعالیت می کنند. همین امور باعث می شود تا مدت زیادی در روز مجبور باشند سرپا بایستند. در این مقاله درباره ی ایستادن طولانی و خطرات آن برای «مادران باردار» گفته ایم.

به گزارش وب دامحققان با بررسی نرخ رشد جنین های ۴۶۸۰ مادر در اوایل حاملگی آنها در سال های ۲۰۰۶ – ۲۰۰۲ دریافتند که زنانی که در هنگام بارداری خود با داشتن کارهای سرپایی مجبورند زمان زیادتری را نسبت به بقیه بایستند، رشد کودکان خود را کمتر می کنند.براساس این گزارش حدود ۵/۳۸ درصد از زنان مورد مطالعه مدت زمان بیشتری را روی پاهای خود می ایستادند و درصدی از زنان نیز ساعات طولانی تری را در طول روز نسبت به بقیه کار می کردند.

ایستادن زیاد در طول یک بازه زمانی روزانه در دوران بارداری منجر به کاهش رشد جنین می شود. گفتنی است تحقیقات قبلی ارتباط ساعات کاری طولانی مدت مادران را بر روی افزایش خطر نقص نوزادان در هنگام تولد، تولد نوزاد نارس و یا با وزن کم و تولد نوزاد مرده نیز بررسی کرده است.

نتایج حاصل از این گزارش با بررسی رشد جنین ها با استفاده از سونوگرافی در طول دوران بارداری و نیز اندازه گیری نوزادان پس از تولد می افزاید که نوزاد زنانی که با داشتن کارهایی مانند فروشندگی زمان زیادی را روی پای خود می ایستادند دارای سر کوچک تری در حدود یک سانتی متر کمتر از حد متوسط بودند.از طرفی نتایج دیگر این مطالعه نشان داد که کار کردن مادران در حدود ۳۶ ساعت در هفته هیچ اثر منفی بر روی جنین نداشته است ولی کارکردن بالای ۳۸ ساعت در هفته منجر به کوچکتر شدن دورسر کودکان در حدود ۱ سانتی متر و کاهش وزن آنها بین ۱۴۸ گرم تا ۱۹۸ گرم در مقایسه با کودان دیگر می شود.گفتنی است تحقیقات قبلی ارتباط ساعات کاری طولانی مدت مادران را بر روی افزایش خطر نقص نوزادان در هنگام تولد، تولد نوزاد نارس و یا با وزن کم و تولد نوزاد مرده نیز بررسی کرده است.