مامای همراه شما / پرگ

مراقبت های بعد از سزارین

مراقبت های بعد از سزارین

«مادران باردار» پس از «سزارین» باید در وهله اول توسط تیم پزشکی بیمارستان و سپس تحت مراقبت های خانگی قرار گیرند. مراقبت های پس از عمل شامل موارد زیادی است که ما در این مقاله به آن ها اشاره کرده ایم.

مراقبت های پس از سزارین شامل دو مرحله است. مراقبت های روز اول و دوم که در بیمارستان و توسط تیم درمانی انجام می شود و مراقبت های در منزل که باید به مدت ۶ هفته صورت گیرد. این مراقبت ها معمولا توسط همسر و نزدیکان است و اگر شرایطی غیرعادی احساس شود، باید تیم درمانی در جریان قرار گیرد. در مدت ۶ هفته حداقل دوبار مراجعه به پزشک یا تیم درمان داشته باشد.
معمولا در ۲۴ ساعت اول پس از سزارین به وسیله سرم مایعات کافی به بدن زائو می رسد و روز بعد رژیم مایعات شروع می شود. در طی این مدت اگر از نظر هوشیاری و خونریزی و فشار خون و نبض وضعیت تثبیت شده بود، می شود برای رفع خشکی گلو از خورده های یخ (ice chips) یا مایعات در همین حد کم استفاده کرد. یادمان باشد که به عنوان همراه، هیچ کاری را بدون اجازه و اطلاع پرسنل درمانی انجام ندهیم.

با توجه به نیاز مراقبت دقیق در ساعات اولیه پس از سزارین لزوم نداشتن ملاقاتی و نداشتن همراه بیش از یک نفر و لزوم برقراری محیطی آرام، مشخص می شود.

چون حضور این افراد با رسیدگی تیم درمانی تداخل اثر دارد و به ضرر زائو تماممی شود، لذا لازم است سعی کنیم این قسمت از فرهنگ مان را اصلاح کنیم و بلافاصله برای دیدن زائو به بیمارستان نرویم و این کار را موکول کنیم به ملاقات در منزل بعد از روز چهارم.

مراقبت های پس از عمل در بیمارستان
•    کنترل سطح هوشیاری
•    بررسی و اندازه  گیری فشار خون که افت یا بالا رفتن نداشته باشد.
•    تعداد تنفس

•    شمارش تعداد نبض که تند یا کند نباشد.
•    اندازه گیری حجم ادرار

•    میزان خونریزی واژینال و جمع شدن رحم
•    کنترل استفراغ

•    کنترل محل بخیه از نظر خونریزی فعال یا هماتوم
•    کنترل درد که هم برای راحتی زائو لازم است و هم به منظور جلوگیری از اثر درد بر تنفس، دفع ادرار در مواردی که سوند ادراری نگذاشته ایم.

برچسب ها: ,

Back to top