مامای همراه شما / پرگ

مزایای زایمان در آب

مزایای زایمان در آب

«زایمان» یک فرایند طبیعی است که به وقوع می پیوندد. ما در این مقاله مزایای زایمان در آب را برای «مادران باردار» شرح داده ایم. همچنین این روش معایبی هم دارد که در مقالات قبلی بیان کردیم و شاید در آینده نیز باز از آن بگوییم.

زایمان یک فرآیند فیزیولوژی طبیعی است و بسیاری از مادران احساس می کنند که زایمان طبیعی در آب باعث می شود که زایمان طبیعی بر طبق غریزه، بهتر انجام شود.

در آب بودن، برای مادران حریم خصوصی و استقلال فراهم می کند و به آنها کمک می کند تا با انقباضات کنار بیایند. همان طور که زمانی که احساس ناراحتی یا درد یا خستگی می کردیم، دوش یا حمام آب گرم به آرامش ما کمک می کرد و ناراحتی ها را از بین می برد.

زمانی که شما در آب برای زایمان تلاش می کنید و درد آن را تحمل می کنید، به طور نسبی بیشتر آرامش دارید و از مزایای جریانی از هورمون های درد زایمان بهره مند هستید.
آب به سادگی باعث می شود که ما احساس خوبی داشته باشیم و به ما انرژی می دهد و این حقیقت دارد که زایمان طبیعی در آب مزایای مشابهی دارد.

زایمان طبیعی در آب دقیقا به سادگی گفتن آن است. در یک وان پر از آب گرم درد زایمان تحمل شده و سر انجام زایمان انجام می شود. برخی از مادران ترجیح می دهند که در آب درد انقباضات را تحمل کنند ولی در بیرون از آب زایمان کنند. تحمل درد زایمان طبیعی در آب همان مزایای زایمان را دارد، و یا حتی بیشتر.
در حالی که تحقیقات هنوز در این زمینه در حال ادامه است، تحقیقات و تجربیات گزارش شده در حال حاضر به ما می گویند که تولد در آب مزایای فراوانی دارد، از جمله:

تسکین درد
ایجاد آرامش

اضطراب را با ایجاد یک حریم خصوصی کاهش می دهد و به مادر اجازه می دهد به غرایز طبیعی بدن خود بهتر گوش فرا دهد و با بدن خود کار کند.
ورود و انتقال موثر تر کودک
تسهیل حرکات، حریم خصوصی و آرامش جسمی و روحی می تواند مدت زمان تحمل درد برای زایمان را با ترشح هورمون های درد کاهش دهد.
خطر مداخلات مانند اکسی توسین مصنوعی و اپیدورال را کاهش می دهد
نیروی شناوری کمک می کند که احساس سبک تر داشته باشید
می توانید به راحتی پوزیشن خود را تغییر دهید.
به کاهش هورمون های استرس که موجب درد می شود کمک می کند.
غوطه وری در آب می تواند به افت فشار خون مرتبط با اضطراب کمک کند.
کاهش خطر اپیزیتومی و پاره شدن ناحیه تناسلیمی تواند عمل خروج جنین را بدون دخالت در آن تسهیل کند.
حس آرامش در کف لگن را بیشتر می کند.

برچسب ها: , ,

Back to top