مامای همراه شما / پرگ

تهوع حاملگی

شاید مادران باردار از تهوع بارداری چیز زیادی ندانند و فقط آن را امری طبیعی در دوران بارداری به حساب بیاورند اما خوب است که با بالا بردن اطلاعات در این زمینه، راهکار های خوبی نیز در نظر گرفته شود.…

Read more

مصرف سویا در بارداری

دانستن ارزش تغذیه ای خوراکی های مختلف و این که مصرف آن ها در بارداری مناسب است یا خیر، بسیار مهم است. در این مقاله درباره ی مصرف سویا در این دوران نوشته ایم.…

Read more

خاصیت قلیایی کاهو

مصرف خوراکی های سالم و مفید همواره در دوران بارداری توصیه شده است. در این مقاله درباره ی فواید کاهو و تاثیرات مثبت آن بر بدن نوشته ایم و خوب است که مادران باردار مصرف کاهو را در برنامه ی غذایی خود قرار دهند.…

Read more

گرفتگی عضلات پا

شاید خیلی از مادران باردار تجربه ی گرفتگی عضلات پا را داشته باشند اما چیز زیادی از آن ندانند. در این مقاله به طور مفصل تری درباره ی این موضوع صحبت کرده ایم و از دید علمی به این قضیه نگاه کرده ایم.…

Read more

اپیلاسیون در دوران بارداری

ایجاد عادت های صحیح در مسائل آرایشی و بهداشتی بسیار مهم است و لزومه ی آن داشتن اطلاعات کافی در این مورد است. در این مقاله درباره ی اپیلاسیون در دوران بارداری صحبت کرده ایم.…

Read more
Back to top