مامای همراه شما / پرگ

دوری از لاک ناخن در دوران بارداری

در دوران بارداری هم زیبایی و رسیدگی به خود اهمیت دارد اما این کار باید با روش های درست صورت گیرد. در این مقاله درباره ی دوری از لاک ناخن در این دوران توضیحاتی داده ایم.…

Read more

خطرات آبله مرغان برای زنان باردار

یکی از بیماری هایی که ممکن است در طول دوران بارداری به سراغ مادر باردار بیاید، آبله مرغان است. در این مقاله درباره ی سوالات مختلفی درباره ی این بیماری توضیح داده ایم که مطالعه ی آن می تواند مفید باشد.…

Read more

عوامل موثر در رشد جنین

رشد جنین تجت تاثیر عوامل مختلفی قرار می گیرد. در این مقاله درباره ی عامل های موثر بر رشد جنین صحبت کرده ایم که پیشگیری از رفتار های پرخطری که در این مقاله آن ها را معرفی کرده ایم می تواند مفید باشد.…

Read more

نقش کلسیم در جلوگیری از پوکی استخوان

بیماری پوکی استخوان در زنان راحت تر اتفاق می افتد. کلسیم می تواند نقش تعیین کننده ای در جلوگیری از این بیماری داشته باشد که در این مقاله به طور مفصل درباره ی این موضوع صحبت کرده ایم.…

Read more
Back to top