در این مقاله به بررسی اثرات سونوگرافی در دوران بارداری و اثرات انجام آن بر جنین پرداختیم.