مامای همراه شما / پرگ

Tag Archives: باید نبایدهای خوراکی دربارداری

باید نبایدهای مصرف خوراکی ها در دوران بارداری

در دوران بارداری باید ها و نباید هایی است که توجه به آن ها می تواند در بهتر طی شدن این دوران به مادران باردار کمک کند یکی از همین باید ها و نبایدها مصرف خوراکی هاست. در این مقاله به بررسی اثرات خوردن مواد غذایی مختلف بر سلامت جسمی مادر و جنین پرداخته ایم. …

Read more
Back to top