مامای همراه شما / پرگ

Tag Archives: مادران باردار

اجتناب از برخی تغذیه ها در بارداری

برخی از نوشیدنی هایی می باشند که حاوی کافیین هستند این دسته از نوشیدنی ها برای دوران بارداری خیلی مضر است و ممکن است حتی باعث سقط جنین هم می شود .
نوشیدنی هایی که حاوی کافیین می باشد شامل : نوشابه و چای و … می باشد به همین دلیل به همه خانم های باردار پیشنهاد می شود که به جای آنکه این مدل نوشیدنی ها را مصرف کنند از دم نوش های مناسب که فاقد کافیین می باشند استفاده کنند .
مصرف نمودن نوشیدنی های دارای کافیین در برخی از موارد موجب به دنیا امدن نوزاد با وزن پایین شود و حتی دیده شده است که مصرف بیش از حد این مدل نوشیدنی ها سبب مرده ذایی هم شده است .
الکل هم از جمله مواردی است که باید از سوی مادران باردار به کل قطع شود و مصرف نشود .…

Read more
Back to top