برچسب: هفته یازدهم بارداری

تغذیه دوران بارداری

مصرف به موقع میوه در بارداری 

درست است که به طور کلی همواره در دوران بارداری توصیه شده است که به طور روزانه میوه مصرف کنید اما باید بدانید که بعضی میوه ها را نباید در هر زمانی مصرف کنید که در این مقاله مفصل تر به این موضوع پرداخته ایم.

بارداری

یک توصیه 

وجود یک برنامه ی غذایی عالی و سالم می تواند کمک زیادی به مادر باردار کند و بر سلامتی او تاثیر مثبتی بگذارد. در این مقاله توصیه های تغذیه ای در ماه های مختلف بارداری را بیان کرده ایم.

بارداری

روش تشخیص پارگی یا سوراخ شدن کیسه آب اطراف جنین 

روش هایی برای تشخیص پارگی کیسه آب جنین وجود دارد که در این مقاله درباره ی این روش ها توضیحاتی داده ایم و حتی وقتی کیسه آب پاره می شود، احساسی در بدن مادر باردار شکل می گیرد که آن را نیز توضیح داده ایم.