مامای همراه شما / پرگ

خطرات سفر در دوران بارداری

خطرات سفر در دوران بارداری

سفر از جمله چیزهایی است که اگر برای آدم پیش بیاید، سخت است که بتوان آن را نادیده گرفت. در «دوران بارداری» اما توصیه های زیادی در مورد سفر کردن شده است. در این مقاله می خواهیم بیشتر در این باره بدانیم و اینکه در کل سفر کردن چه پیامدی دارد؟

دکتر ناهید خداکرمی رئیس انجمن علمی مامایی ایران اظهار داشت: سفر در دوران بارداری بلامانع است اما به خاطر برخی از عوارض و پدیده های طبیعی که در طی بارداری اتفاق می افتد، مانند شروع دردهای زایمانی لذا توصیه می شود که مادران باردار به خصوص در سه ماهه سوم و اواخر بارداری از سفرهای طولانی و غیر ضروری بپرهیزند، زیرا در صورت نیاز به مراکز درمانی و اورژانس بعد مسافت می تواند جان مادر و یا جنین را به خطر بیندازد.

رئیس انجمن علمی مامایی ایران خاطرنشان کرد: اگر مورد غیر طبیعی مشاهده نمودند به نزدیکترین پایگاه اورژانس یا کلینیک مامایی مراجعه کنند.

مادران باردار باید در سه ماهه سوم و اواخر بارداری از سفرهای طولانی و غیر ضروری بپرهیزند، زیرا در صورت نیاز به مراکز درمانی و اورژانس بعد مسافت می تواند جان مادر و یا جنین را به خطر بیندازد.

خداکرمی توصیه کرد: در صورتی که مادران باردار تمایل به مسافرت دارند کمربند ایمنی را به طور صحیح ببندند  -شیوه صحیح بستن کمربند را می توانند از یک ماما آموزش ببینید- و همچنین هر دو ساعت یکبار توقف کرده و کمی پیاده روی کنند و دست و پاهای خود را تکان دهند.

برچسب ها: , ,

Back to top