مامای همراه شما / پرگ

دانستنی ها در مورد گرمازدگی در دوران بارداری

گرمازدگی در دوران بارداری” یکی از آسیب هایی است که ممکن است فصل تابستان به خانم های باردار وارد نماید و خانم‌های باردار باید حواس خود را نسبت به این مشکل جمع کند، چرا که در صورت رعایت نکردن یکسری موارد آسیب های جبران ناپذیر را هم برای خود به آن برای جنین درون شکم خود به وجود می آورند و دچار گرمازدگی در دوران بارداری خود می شوند. در فصل تابستان زنان باردار کودکان و افراد مسن بیشتر در معرض خطر گرمازدگی قرار می گیرد به دلیل این که بدن آنها از بیشترین آب تشکیل شده و چیزی در حدود ۶۰ درصد از بدن آنها را آب تشکیل می‌دهد. گرمازدگی همچنین می‌تواند به کاهش سطح هوشیاری و یا تشنج در مادر باردار و کودکان و افراد مسن ختم شود.

گرمازدگی در دوران بارداری

عوارض گرمازدگی در دوران بارداری
عوارض گرمازدگی در دوران بارداری

عوارض گرما زدگی در دوران بارداری

عوارض گرمازدگی در دوران بارداری این است که در فصول گرم مثل فصل تابستان زمانی که مادر باردار در اثر تابش مستقیم در حال راه رفتن است ممکن است بر اثر اینکه آب بدنش کاهش می یابد به صورت ناگهانی چشمانش سیاهی برود و از دماغش خون بیاید و احساس کند توانایی راه رفتن ندارد. در این چنین مواردی مادر باردار دچار گرفتگی عضلانی شدید می‌شود و احساس خستگی در پا و اندام تحتانی خود می کند که در این صورت نشان دهنده این است که فرد دچار گرمازدگی شدید شده است. در صورتی که مادر باردار که گرما زده شده است هوشیار است باید به او مایعات خنک نوشاند تا دمای بدن او کاهش یابد و در صورتی که هوشیار نیست باید سریعاً به یک مرکز درمانی انتقال داده تا مایعات مورد نیاز بدن او تامین شده و امکان احیا او مهیا گردد.

چگونهازگرمازدگیدردورانبارداریجلوگیریکنیم

خانم های باردار باید توجه داشته باشند که از محیط هایی که بیش از حد گرم است دور باشند و بدن خود را به شیوه غیرمستقیم خنک کنند برای مثال جلو باد کولر و یا اسپیلت قرار بگیرند. همچنین باید توجه داشته باشید که قرار دادن یخ بر روی بدن فردی که دچار گرمازدگی شده می تواند خطرناک باشد و فرد دچار سوختگی ثانویه می گردد.

برچسب ها:

Back to top