مامای همراه شما / پرگ

رفع عفونت ادراری

رفع عفونت ادراری

عفونت ادراری ممکن است با دلایل گوناگونی به وجود بیاید اما اگر خدای ناکرده به آن دچار شدیم باید چه کنیم؟ توصیه شده است که از مصرف مواد غذایی محرک خودداری شود که ما در این مقاله آن ها را به صورت کامل تری آورده ایم.

ادرار ممکن است حاوی چرک باشد (شرایطی که به آن پیوری گفته می‌شود) و در افراد مبتلا به عفونت خونی به دلیل عفونت دستگاه ادراری مشاهده می‌گردد.به عفونت دستگاه ادراری تحتانی، عفونت مثانه نیز گفته می‌شود. شایع‌ترین علائم آن عبارتند از سوزش به هنگام ادرار کردن و نیاز به ادرار مکرر (و یا اضطرار برای ادرار) در صورت فقدان جریان واژنی و درد قابل توجه.این علائم ممکن است متوسط یا شدید باشند و در زنان سالم به طور متوسط شش روز طول می‌کشد. ممکن است مقداری درد در بالای استخوان شرمگاهی یا پایین کمر وجود داشته باشد.افرادی که دچار عفونت دستگاه ادراری فوقانی یا پیلونفریت می‌شوند، ممکن است علاوه بر علائم رایج عفونت دستگاه ادراری تحتانی درد پهلو، تب، یا حالت تهوع و استفراغ را بروز دهند. ندرتاً ممکن است ادرار خونی باشد یا دارای پیوری قابل مشاهده (چرک در ادرار) باشد.

ﻋﻮﺍﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎﻱ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ: ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺷﺪن PH ﺍﺩﺭﺍﺭ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺮﻛﺎﺕ ‫ﭘﺮﻳﺴﺘﺎﻟﺘﻴﻚ ﻣﺠﺎﺭﻱ ﺍﺩﺭﺍﺭﻱ.

ﺩﺭ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎﻱ ﻣﺠﺎﺭﻱ ﺍﺩﺭﺍﺭﻱ ﺗﻮﺻﻴﻪ می شود ﺍﺯ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻣﺤﺮﻙ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻱ ﺷﻮﺩ. ﺍﻳﻦ‫ﻣﻮﺍﺩ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ:

ﺍﺩﻭﻳﻪ ﻫﺎ: ﻓﻠﻔﻞ ﺳﺒﺰ، ﻓﻠﻔﻞ ﻗﺮﻣﺰ، ﺧﺮﺩﻝ ﻭ غیره.

ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﮔﻮﮔﺮﺩﺩﺍﺭ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﺭﭼﻮﺑﻪ، ﺗﺮﺑﭽﻪ، ﺳﻴﺮ ﻭ ﭘﻴﺎﺯ

ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻳﺎ ﻏﻨﻲ ﺍﺯ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﮔﺰﺍﻧﺘﻴﻚ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺎﻱ ﻭ ﻗﻬﻮﻩ

ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﮔﻮﺷﺘﻲ ﻧﻤﻚ ﺳﻮﺩ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺳﻮﺳﻴﺲ ﻭ ﻛﺎﻟﺒﺎﺱ

ﺳﻴﺮﺍﺑﻲ، ﮔﻮﺷﺖ ﻫﺎﻱ ﻛﻨﺴﺮﻭ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﻲ

ﺍﺳﻴﺪﻱ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﺩﺭﺍﺭ ﺍﺯ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮﻱ ﻫﺎﻱ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺭژﻳﻢ ﻏﺬﺍﻳﻲ‫ﺍﺳﻴﺪﺩﺍﺭ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﻭ ﺳﻔﻴﺪ، ﻣﺎﻫﻲ، ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ، ﭘﻨﻴﺮ ﻭ ﻏﻼﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺞ ﻭ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻧﺎﻥ ﺍﺳﺖ.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺳﺒﺰﻱ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻴﻮﻩ ﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺍﺳﻔﻨﺎﺝ، ﻣﺎﺭﭼﻮﺑﻪ، ﭘﻴﺎﺯ، ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ، ﮔﻴﻼﺱ،‫ ﺯﺭﺩﺁﻟو، ﺳﻴﺐ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺁﺏ ﺳﻴﺐ که ﺷﺪﻳﺪﺍً ﻣﻮﺟﺐ ﺭﺷﺪ ﻛﻮﻟﻲ ﺑﺎﺳﻴﻞ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻱ ﻛﻨﻨﺪ.

ﺑﺮﺍﻱ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺩﺍﺩﻥ ﻣﺠﺎﺭﻱ ﺍﺩﺭﺍﺭﻱ ﺣﺪﺍﻗﻞ ۲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺎﻳﻌﺎﺕ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻮﺷﻴﺪﻩ ﺷﻮﺩ.

برچسب ها: , , , ,

Back to top