مامای همراه شما / پرگ

رنگ چشم نوزاد

خیلی از «مادران باردار»نگران رنگ چشم نوزادان خود هستند و این موضوع برای آن ها خیلی اهمیت دارد. در این مطلب از دید علمی به این موضوع نگاه کرده ایم و رنگ چشم های مختلف را در نوزادان بررسی کرده ایم.

عنبیه، بخشی از چشم است که حاوی رنگ است ؛ ایریس ها ،رنگ خود را از رنگدانه به نام ملانین دریافت می کنند که بر پوست و مو تاثیر می گذارد ، ملانین بیشتر،یعنی رنگدانه تیره تر است. ملانین در نوزادان به سطوح کامل نمی رسد، به همین دلیل است که بیشتر نوزادان سفید ،با چشمهای آبی متولد می شوند و همچنین نوزادان آفریقایی آمریکایی با پوست تیره یا دورگه به دنیا می آیند. همانطور که سطح ملانین افزایش می یابد، رنگ چشم کودک تغییر می کند ؛ چشم های قهوه ای ،نتیجه ملانین های زیاد هستند و ​​چشمهای سبز ،نتیجه ملانین متوسط هستند همچنین چشم آبی نتیجه سطح پایین ملانین است.

فکر می کنید چشمهای کودک شما چه رنگی هستند؟ ممکن است نتوانید به درستی پاسخ دهید. اگر چشمان او قهوه ای باشند احتمالا به همین رنگ باقی خواهند ماند. اگر رنگ چشمانش خاکستری تیره یا آبی پررنگ باشد ممکن است به همین رنگ باقی بمانند و ممکن است تا ۹ ماهه شدن نوزاد سبز فندقی یا قهوه ای شوند. این امر بدان خاطر است که امکان دارد عنبیه کودک (بخش رنگی چشم او) در ماههای اول پس از تولد رنگدانه بیشتری ذخیره کند. به همین دلیل امکان ندارد که رنگ چشمهای او روشن تر یا آبی تر شوند. عنبیه های سبز فندقی و قهوه ای بیشتر از عنبیه های آبی یا خاکستری رنگدانه دارند.

Back to top