شادابی پس از زایمان طبیعی

یک فایده دیگر «زایمان طبیعی» این است که به مادر باردار پس از زایمان نشاط و شادابی می دهد به طوری که مادر باردار در همان روز زایمان می تواند کار های خود را انجام دهد اما این نکته در «سزارین» دیده نمی شود.

سرحالی و شادابی مادر پس از زایمان طبیعی نکته بسیار مهمی است. مادری که زایمان طبیعی می کند، همان روز پس از زایمان براحتی می تواند کارهای مربوط به خود و بچه را انجام دهد، اما مادری که سزارین می کند چند روز باید استراحت کند.

دردهای پس از سزارین نیز خیلی زیاد است به طوری که مادر نیاز به مسکن پیدا می کند در حالی که به صورت معمولی و طبیعی مادر هفت تا هشت ساعت قبل از زایمان طبیعی درد خواهد داشت، اما در مورد سزارین این دردها چند روز و حتی هفته ها ادامه می یابد.

یک نوزاد کوچولو می تواند زندگیتان را پر از شادی کند، اما پذیرش مسئولیت هم کار راحتی نیست. اگر می خواهید صاحب فرزند شوید، هر هفته با ما همراه باشید.متاسفانه این روزها سزارین به یک مد در جامعه تبدیل شده و بسیاری از خانم ها بدون هیچ تفکری و فقط به دلیل ترس از درد زایمان طبیعی، سزارین را انتخاب می کنند.

خانم هایی که زایمان طبیعی دارند بسیار زودتر از خانم های سزارینی فعالیت روزانه خود را آغاز می کنند و به واسطه فعالیت ها و ورزش های بعد از زایمان زودتر به تناسب اندام می رسند، چرا که عوارض بیهوشی و درد ناشی از بخیه ها و فشارهای شکمی را ندارند.در عین حال، براحتی قادرند به نوزادشان شیر دهند و همین شیردهی موجب سوختن ۵۰۰ کالری در طول شبانه روز خواهد شد.