مامای همراه شما / پرگ

فواید کتاب خواندن برای جنین

برخی از کارهای مفید در دوران بارداری می توانند برسلامتی مادر باردار و جنین تاثیر مثبتی داشته باشند. مطالعه یکی از این کارهاست. ما در این مقاله سعی کرده ایم فواید مطالعه ی کتاب را بیان کنیم.…

Read more

پرکاری تیروئید در دوران بارداری

پرکاری تیروئید در دوران بارداری یکی از مسائلی است که شاید خیلی از مادران باردار از آن اطلاعی نداشته باشند. در این مقاله توضیحاتی را در این مورد بیان کرده ایم.…

Read more

کار در دوران بارداری

دوران بارداری یک دوره ی حساسی است که در آن باید نسبت به اموری که انجام می شود، مراقب بود. کار در دوران بارداری یکی از مواردی است که در جامعه ی امروزه بیش از پیش دیده می شود و دانستن نکاتی درباره ی آن می تواند مفید باشد.…

Read more

استفاده از کرم های مناسب در بارداری

شاید خیلی از مادران باردار درباره ی چگونگی رسیدگی به خود در این دوران اطلاعی نداشته باشند. در این مقاله نکاتی را در این مورد بیان کرده ایم که می تواند در ایجاد عادت های صحیح اثرگذار باشد.…

Read more

داشتن تحرک در دوران بارداری

یکی از نکاتی که باید در دوران بارداری رعایت کرد، داشتن تحرک بدنی است. شاید خیلی از مادران باردار به این امر توجه نکنند اما ما در این مقاله بر لزوم تحرک در این دوران تاکید کرده ایم.…

Read more

دوری از لاک ناخن در دوران بارداری

در دوران بارداری هم زیبایی و رسیدگی به خود اهمیت دارد اما این کار باید با روش های درست صورت گیرد. در این مقاله درباره ی دوری از لاک ناخن در این دوران توضیحاتی داده ایم.…

Read more
Back to top